Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Keskastmejuhi arenguprogramm: enesejuhtimine

Koolituse eesmärk on defineerida keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistada erinevate osapoolte ootused ning jagada praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Enne lennuki õhkutõusmist tehtavas instruktaažis juhitakse tähelepanu ka sellele, et esmalt tuleb hapnikumask panna endale, seejärel alles kaasreisijale.

Koolituse eesmärk on saada teadlikumaks enda kui keskastmejuhi rollist ja omandad teadmisi ja oskusi enda aja planeerimisel ja enda tegevuste toetamisel.

Sihtgrupp:
Keskastmejuhid, kes soovivad oma juhtimisalaseid oskusi täiendada ja seeläbi saada suurepäraseks inimeste juhiks.

Programm:

 • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Milline on keskastmejuhi roll ettevõttes? Kuidas ennast paremini tunda?
  • Keskastmejuhtide roll ettevõttes võib-olla väga erinev, milline on Sinu roll?
  • Kuidas defineerida juhtimist?
  • Mis on eestvedamine?
  • Millised on Sinu tugevused?
  • Mida pead veel arendama, et juhtimine oleks tulemuslikum?
  • Milline võiks olla Sinule loomuomane juhtimisstiil?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Kuidas olla efektiivsem?
  • Kuidas oma päeva planeerida?
  • Kuidas 80:20 reegel ehk Pareto printsiip igapäevaelus töötab?
  • Kuidas kasutada Eisenhoweri maatriksit?
  • Kuidas seada eesmärke ja prioriteete?
  • Kuidas koosolekuid efektiivselt juhtida?
  • Kuidas tulemuslikult e-kirjadega töötada?
  • Kuidas võidelda ajaraiskajatega?
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–16.15 Miks eneseareng on oluline?
  • Kuidas tagada enda pidev areng?
  • Mida arendada?
 • Kuidas tööstressiga toime tulla?
  • Kuidas tagada enda pidev areng?
  • Mida arendada?
  • Kuidas pingelise tööeluga kenasti toime tulla?
  • Kuidas leida endas motivatsiooni, et jätkuks indu ning tahet eesmärgid saavutada?
  • Kuidas meeskonnaliikmeid innustada?

Meetodid:
Loeng, diskussioon, grupitöö, kodused ülesanded, situatsiooni analüüs.

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab enda rolli ettevõttes ning erinevate osapoolte ootuseid endale;
 • oskab enda aeg efektiivselt juhtida, et olla tulemuslikum;
 • oskab hästi koosolekuid juhtida, et koosoleku aega efektiivselt kasutataks;
 • tajub enesearengu olulisust ning kaardistab enda enesearengu valdkonnad;
 • teadvustab tööstressi olemust ning oskab sellega toime tulla.

Koolitaja:
Priit Kuuskme
on ise keskastmejuhina kindlustussektoris töötanud 14 aastat, olles nii kindlustus- kui arendusdirektor ehk vastutades erinevate „tagatoa tegevuste“ eest. On innukalt jaganud oma teadmisi, olles nii hinnatud sisekoolitaja kui ka jagades kindlustuse alaseid tarkusi Tallinna Majanduskoolis. Oma teekonda alustas ka Priit spetsialisti rollist. On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ning Tartu Ülikooli majanduse magistriõppe. Soov inimesi ja organisatsioone efektiivsuse ja paremaks saamisel toetada viis Priidu lahenduskeskse coachingu õpingutele. Hetkel töötab edutreeneri ning koolitajana.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Vaata kõiki keskastmejuhi programmi koolitusi: 

NB! Registreerides kõigile programmi koolitustele, kehtib soodushind. Vaata lähemalt: Keskastmejuhi arenguprogramm

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Keskastmejuhi arenguprogramm: enesejuhtimine