Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Kuidas töötajad leiaksid teed õppimise ja koolitusteni

Avaldatud: 01.03.2008 | Autor: Koolitusportaal | Kommentaare: 0

Mõnikord võib juhtuda, et ettevõte on välja selgitanud töötajate koolitusvajadused, koostanud suurepärase koolitusplaani ja -programmid, kuid seisab küsimuse ees, kuidas teha töötajatele selgeks, et pakutav koolitus on neile vajalik ja parim. Hea koolituskava kokku panemine on alles esimene pool lahingust. Teine pool on näidata töötajatele, et koolitusel osalemine on nende endi huvides.

Gordon L. Johnson on tegelenud küsimusega, kuidas viia koolituse ja õppimise idee töötajateni organisatsiooni sees ning ta leiab, et nii nagu reklaamivad ennast koolitusfirmad, tuleb sageli juhtidel reklaamida koolitusi ka oma töötajatele.

Oleme nii G. Johnsonilt kui ka elust enesest kogunud mõningaid mõtted, kuidas näidata töötajatele, et firmas toimuvad koolitused ning nendel osalemine on vajalik. Seda võib vaadata kui koolituste turundust oma töötajatele.

Sageli on tulusam kasutada erinevaid turunduskanaleid koos, kuna see loob parema sünergia. Peaaegu kõik edukad turundusprogrammid on kahe, kolme või enama tegevuse kombinatsioonid. Näiteks võid kulutada oma kogu eelarve posteritele ja saata otse e-kirju, kuid kombineerides neid teiste tegevustega nagu seminarid ja e-posti turundus, võid oma edu mitmekordistada. Kui inimene kuuleb sama sõnumit erinevatest kanalitest, jääb see paremini meelde ning võib panna ka vastavalt tegutsema.

Koolituste turundus on suurematele firmadele juba tuttav ning on neil oma kanalid, mida kasutatakse. Alati on aga uusi tulijaid, kes otsivad värskeid ideid ja mõtteid.

Juhtkonna kaasamine. Juhid, kes aitavad propageerida koolitust, on parim eeskuju. Näiteks, kui on tulemas koolitus, millel osalemine on oluline kõigile töötajatele, siis võiks paluda, et kutsed koolitusele saadaks välja keegi juhtkonnast. Me kõik teame, kui oluline on juhtide sekkumine tavatöötajate igapäevastesse tegemistesse. Samuti võivad osakonnajuhid omakorda aidata selgitada töötajatele koolituste tähtsust. Võib eelnevalt korraldada koolitust tutvustava seminari osakonnajuhtidele, kes hiljem jagavad infot oma osakonna töötajatele.

Lihtsuses peitub võti. Oluline on läheneda töötajatele nende endi vaatenurgast. Juba koolitusprogrammi koostamisel tasub töötajaid kaasa haarata.

Mis on minu kasu? Koolitusel osaleja küsib alati, et mis on seal tema jaoks olulist. See on punkt, millele tuleb tingimata keskenduda. Kui eelnevalt on tehtud uurimistööd ja välja selgitatud, mida töötajad koolituselt ootavad, siis seda lihtsam on ka koolitust müüa. Oluline on, et töötaja saaks aru, miks ta koolitusel osaleb ning kuidas koolitusel antavad teadmised ja oskused mõjutavad tema tööd. Koolitust tutvustav tekst peab alati sisaldama sõnu, mida kõik üheselt mõistavad.

E-kirjade saatmine. E-kirja saatmine tundub olevat väga lihtne ning nii ei keskenduta eriti sisule ega vormile. Koolituste tutvustusi ja programme e-kirja teel saates pea meeles järgmist:
Tähtis on näidata, mida olulist annab koolitus osalejale ning pakkuda vaid nende jaoks väärtuslikku informatsiooni.
Saada õige kiri õigele inimesele. Kui koolitus on mõeldud ainult ühele osakonnale, siis saada see neile ja mitte kõigile.
Kuigi võib tunduda, et kõik osalejad juba teavad koolitusest, lisa alati täpne ajakava, esinejad ning see, millist kasu koolitusel osalemine annab. Isegi siis, kui tegemist on sise­koolitusega ning lektoriteks oma ettevõtte inimesed, kirjuta selgelt välja teemad, esinejate nimed ja ametikohad, sest alati võib olla uusi töötajaid , kes kõiki inimesi veel ei tunne.

Avalda teade koolitusest uudiskirjas. Paljud ettevõtted edastavad töötajatele teateid uudiskirjade teel. Need võivad olla saadetud e-postiga, paberkandjal või muul moel, aga alati tasub nendes kajastada ka firma koolitusi. Oluline on, et e-uudiskiri jõuaks vajalike töötajateni ning et seda loetaks. Küsi koolituse läbiviijatelt seda tutvustavat infot või artiklit või kirjuta see ise.

Vii läbi seminare ja webinare. Pakutavaid koolitusi võib tutvustada ka lõunapauside ajal lühikeste seminaridena. Nende töötajate puhul, keda on raske oma kontorilaua tagant üles saada, võib kasutada webinare, mida saata e-postiga või panna üles intranetti. Sellistel seminaridel võiks olla ka lisaboonuseid ning lisaks koolituse tutvustusele võiks pakkuda ka muud olulist ja huvitavat infot. Samuti on hea koolituse tutvustuse kõrvale panna videoklippe koolitusest endast ja lektoritest.

Lõika kasu kõigist „tasuta” võimalustest. Igal ettevõttel on info levitamiseks välja kujunenud oma kanalid. Kindlasti tuleb kasutada ka neid: teadetetahvlid, intranet, ajalehed, firmaüritused, vastuvõtud jmt.

Paku tunnustust, motivaatoreid, auhindu. Mõnele töötajale ei meeldi reisida ning sõita koolitusele teisse linna. Reisimine ei ole alati piisav motivaator. Näiteks, kui töötaja on oodanud mõnda meeldivat projekti, siis pakkuda talle võimalust selles osaleda pärast koolitust. Kinkida võib ka koolitusega samateemalisi raamatuid.

Tee koolitusele registreerumine lihtsaks. Suurtes organisatsioonides võib juhtuda, et osalejalt nõutakse registreerimislehe täitmist ning allkirja küsimist osakonnajuhilt. Sageli võib see tunduda liigse asjaajamisena ning loobutakse osalemast. Lihtsaim viis on registreerida osalejad interneti, e-posti või telefoni teel, nii et osaleja ei tunne, et registreerumine võtab temalt ära olulist tööaega.

Tee koolitusinfole intranetti kergesti leitav koht. Too eraldi ja selgelt välja koolituste kataloog, tutvustused, kalender ning miks mitte ka näidisvideod.

Teadetetahvel. Postreid ja tutvustavaid infolehti võib jagada lõuna- või kohviruumides, koridorides, fuajees, administraatori laua juures.

Muuda koolituse reklaamtekst ligitõmbavaks. Kui koolitus on varem toimunud, siis kasutada juba osalenute kommentaare ja hinnanguid koolituse iseloomustamiseks.

Kindlasti on veel huvitavaid nippe, kuidas töötajaid õppima ergutada. Kui mõnel lugejal jäi hing kripeldama, et tema kasutatud väga hea nõks jäi nimetamata ja soovib seda teistega jagada, siis ootame teiepoolseid arvamusi rõõmuga aadressile info@tark.ee

Kasutatud materjalid:
Gordon L. Johnson „How To Market Training to Your Workforce” – 
www.HowToMarketTraining.com

Loe veel samal teemal:

Kirjuta kommentaar