Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Küsimustele vastab Toomas Schipai

Avaldatud: 01.06.2009 | Autor: Koolitusportaal | Kommentaare: 0

Viiele intervjuu küsimusele vastab Majandusarvestuse Keskuse juhataja Toomas Schipai.

Kes Sa oled ja kuidas oled seotud koolitustega? 
Minu nimi on Toomas Schipai ja töötan Majandusarvestuse Keskuses juhatajana. Majandusarvestuse Keskus tegeleb täiskasvanute majandusarvestuse alase täiendkoolitusega. Põhiline sihtgrupp on raamatupidajaid. Olen töötanud veel koolitusfirmades Mercuri Internationalis raamatupidajana ja Eesti Majandusjuhtide Instituudis vanemõpetaja ja osakonna juhatajana. Olen terve elu olnud seotud täiskasvanute tööalase täiendkoolitusega – korraldajana, lektorina ja kuulajana.

Milline osa on olnud õppimisel Sinu teel ning kuidas õpid kõige meelsamini? 
Olen lõpetanud Tallinna 21. Kooli ja TTÜ Majandusteaduskonna raamatupidamise eriala. Siiani teen koostööd endiste grupiõdede ja –vendadega. Koolitamine, nagu iga teine ala, nõuab enda pidevat täiendamist. Õppimiseks kombineerin mitmesuguseid võimalusi. Kasutan interneti võimalusi, tutvun uue seadusandlusega ja osalen erinevatel kursustel. Koolitusel osalejate tööalased küsimused ja erinevate töökogemuste vahetamine tõstab kursustel käimise  kasuteguri kõrgemaks. Meeles tasub pidada, et koolituse tulemus on parem ja endal õppimine lihtsam, kui oled ennast iseseisvalt teemaga eelnevalt kurssi viinud. Teiste õpetamine mõjub hästi enda arengule.

Mis on see, mis avab Sinu silmad ja inspireerib? 
Inspireerivad ja silmi avavad koolitusel osalejad. Kursustel tõstatakse probleeme  teemadest ja valdkondadest, millega pole kokku puutunud või küsitakse küsimusi, mille peale lihtsalt pole tulnud. Meie kursustel käib inimesi väga erinevatelt elualadelt, kellel on tekkinud mingil hetkel vajadus raamatupidamise põhitõdede järele. Nii õpivad nemad lektoritelt ja lektorid omakorda neilt.

Millised on Sinu arvates tuleviku õppimiskanalid ja -võimalused? 
Tulevikus suurenevad kindlasti interneti teel õppimise võimalused. E-õpe, videokonverentsid ja virtuaalsed klassiruumid on saanud reaalsuseks. Õppematerjalid on internetis (piiratult või kõigile) kättesaadavad. Interneti kasutamise oskus pakub paremaid ja soodsamaid võimalusi enda täiendamiseks, mis on iga koolitust otsiva inimese eesmärgiks. Kindlasti ei kao kuskile traditsiooniline kursustel käimine ja osalemine ühisloengutel. Töö ja töökoha rutiinist väljasaamine ning kohtumine sama eriala inimestega on vajalik ka interneti ajastul.

Milline oleks Sinu soovitus Tark.ee uudiskirja lugejatele aastaks 2009? 
2009 on paljudele inimestele väga keeruline aasta. Firmad ja eraisikud peavad hoolikalt kaaluma iga väljaminekut. Teiselt poolt on majanduse hetkeseis toonud endaga kaasa väga palju erinevaid sooduspakkumisi ka koolituste osas, mida kindlasti tasub kaaluda. Kursuse valikul tuleb läbi mõelda, mis eesmärgil koolitusele minnakse. Kas tahetakse õppida uusi oskuseid ja omandada uusi teadmisi või laiendada silmaringi. Omandatud teadmisi ei saa Teilt keegi ära võtta ning tööturul konkureerimiseks avardab iga õpitud oskus võimalusi. Väiksemates firmades tuleb piiratud inimeste arvuga ära täita kõik samad funktsioonid mis suuremates. Miks mitte töötada näiteks puussepp-raamatupidaja või sekretär-keevitajana.

Soovin kõigile ettevõtlikust ja head jätkuvat õppeaastat.

Täname Toomast tema mõtete ja soovituste eest!

Vaata ka Majandusarvestuse Keskuse koolitusi

Kirjuta kommentaar