Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Vabatahtlik töö, kui uute teadmiste omandamine

Avaldatud: 10.12.2007 | Autor: Koolitusportaal | Kommentaare: 0

Me oleme harjunud mõtteviisiga, et haridus on formaalne ning kui õppimise tulemust ei tõenda tunnistus või mõni muu dokument, siis pole meie õpitul tunnustavat väärtust. Õnneks oleme liikumas suunas, kus koolituste ja seminaride kõrval on hakatud hindama ka õpikogemusi, mida omandame oma igapäevategevusi suunates. Me võime õppida filme vaadates, raamatuid lugedes, huvialadega tegeledes, uusi toiduretsepte proovides, internetis infot otsides jne. Kui kõik eelpool nimetatud tegevused tunduvad tuttavad ja loomulikud, siis üha enam pead tõstev vabatahtlik tegevus ning avastusretk selle võimalustesse on alles alguses.

Vabatahtlik töö annab jõudu hingele ning hea enesetunde, kuid lisaks sellele võib ta pakkuda ka teisi võimalusi. Miks mitte ühendada teiste abistamine ning enda arendamine, et omandada uusi ning täiendada olemasolevaid oskusi ja teadmisi.

Kui soovid saada ajakirjanikuks, tee kaastööd kohalikele ajalehtedele või mittetulundusühingute uudiskirjadele. Kui aga soovid arendada arvutioskusi, pane ennast proovile näiteks administraatorina. Väga palju pakutakse võimalusi osaleda kampaaniates, ürituste korraldamisel ning teiste õpetamisel, mis kõik aitavad edasi, kui soovid oma tulevasi tegevusi siduda kas koolituste korraldamise, õpetamise või üldse hariduse valdkonnaga. Vabatahlikuna kohalikus loomakliinikus tegutsemine on kindel samm veterinaarioskuste omandamise poole. Aidates leida organisatsioonide tegevusele rahalisi vahendeid, on see stardipauk tulevaseks müügi- ja turundustööks.

Vabatahtlikuna töötades on võimalik arendada mitmeid erinevaid oskusi: suhtlemis-, arvuti-, meeskonnatöö-, turundus- ja müügi-, avalike suhete, uuringute läbiviimise, projektide kirjutamise, juhtimis- ja palju teisi oskusi. Lisaks annab vabatahtlikuna tegutsemine juurde enesekindlust ning tõstab teadlikkust üldistest sotsiaalsetest probleemidest.

Mõnikord on soovitud erialal töö leidmine raske, seda eriti siis, kui puudub töökogemus. Kogemuse saab aga ainult töötades ning nii tekib sageli nõiaring. Sellises situatsioonis on vabatahtlikuna saadav töökogemus suurepäraseks abimeheks. See pakub võimalusi õppida vastavale valdkonnale omaseid oskusi, laiendada silmaringi ja sõnavara, luua uusi kontakte ning genereerida uusi ideid. See kõik annab hea pagasi tulevaseks karjääriks. Vabatahtlik töö on suurepärane tõuge tööturule sisenemiseks, karjääri suuna muutmiseks ning uute võimaluste avastamiseks.

Oskusi ja teadmisi, mida arendada soovid, tead ainult sina ise ning seepärast pead ka ise olema aktiivne, et leida endale sobiv tegevus vabatahtlikuna. See on samasugune valik nagu siis, kui valid endale eriala, mida õppida, huviala, millega tegeleda või ametit, millel töötada. Paljud organisatsioonid kaasavad oma ridadesse vabatahtlike. Võta ühendust organisatsiooniga, mille töös tahak­sid oma panust anda, ning kus tunned, et sul oleks midagi ka õppida. Kui ise õige koha leidmine tundub raske, siis pöördu Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse või Euroopa Noorte programmi Euroopa vabatahtlik teenistus poole ning kindlasti otsi informatsiooni Internetist. Vabatahtlikuna võid leida tegevust nii suurtes katuseorganisatsioonides kui ka väiksemates kohalikes seltsides.

Alustades tööd vabatahtlikuna, ootab sind ees palju õppimist. Esiteks on koolitus, mis tutvustab sind ees ootavate ülesannetega, teiseks tuleb endal lugeda ja uurida, kolmandaks avaneb sageli võimalusi osaleda organisatsioonide poolt korraldatavatel koolitustel, ning kuna enamus meie õppimisest toimub väljaspool plaanitud õpisituatsioone, siis tegelikult õpid sa midagi iga uue tegevuse käigus. Oluline on küsida palju küsimusi, osaleda erinevates projektides, võtta vastu väljakutseid esitavaid pakkumisi ning leida endale mentor, kes aitab sul tekkivatele küsimustele vastuseid leida.

Vabatahtliku tööga seoses tekivad kõige sagedamini küsimused aja ja raha kohta. Enamasti tunduvad need kaks (või nende puudumine) olevat kõige suuremaks takistuseks. Kuid alati saab valida sobivat aega ning on võimalus organisatsiooni juhtidega kokku leppida sobivas töögraafikus. Näiteks vabatahtlikuna tõlketööd tehes, uuringuid läbi viies või veebilehti luues, saad seda teha ka töökohast eemal (näiteks kodus) ning just sulle sobival ajal. Tavaliselt vabatahtliku kulud kaetakse, kuid kui tunned, et töö vabatahtlikuna mõjuks halvasti sinu rahakotile, siis võid alati osaleda lühiajalistes nädalavahetusekampaaniates ja -projektides.

Vabatahtlikuna töötamiseks pole vaja spetsiaalset haridust. Selle üks positiivsemaid külgi on, et alati tehakse enne tegevusse sukeldumist koolitus ja antakse vajalik informatsioon. Mõne töö puhul, nagu näiteks tõlkimine, on vaja teatud oskusi, kuid enamjaolt on võimalik saada väljaõpe.

Vabatahtlik töö on eelkõige teiste aitamine oma vabast tahtest ning kasu saamata. Kuid kui soovid vabatahtliku töö kaudu omandada uusi oskusi, siis organisatsioonidel pole midagi selle vastu, et aidata ka sind. Paar töötundi kuus võib väikese organisatsiooni jaoks olla juba suur panus, samas avardab see sinu silmaringi ning annab uusi teadmisi ja oskusi.

Samas pea meeles, et vabatahtlik töö peab esmalt olema sinu jaoks nauditav. Kui tunned, et soovid oma tegevuse vabatahtlikuna lõpetada, siis anna sellest organisatsiooni juhtidele teada ning liigu edasi. Kui aga töö, mida vabatahtlikuna teed, on justkui sinu jaoks loodud ning sooviksid ennast ka tulevikus selle organisatsiooniga siduda, siis hoia silmad lahti, sest rohkem kui pooltele töökohtadele leitakse inimesed just organisatsiooni seest.Kokkuvõtteks mõned olulised punktid, mida silmas pidada, kui oled otsustanud õppida vabatahtlikuna töötades.

  1. Tee selgeks oma eesmärgid. Mida soovid õppida?
  2. Ole vabatahtlikuks seal, kus sa tõesti soovid olla, et sinu valitud tegevus arendaks oskusi, mida vaja.
  3. Tee selgeks, mida sinult kui vabatahtlikult oodatakse. Esita küsimusi, et saada infot oma rolli, tegutsemisvaldkonna ning organisatsiooni kui terviku kohta.
  4. Ole valmis kõvasti töötama ning anna rohkem, kui sulle tundub, et vastu saad.
  5. Ole avatud kõigele uuele, ole kõigega seotud, suhtle kolleegidega, osale koosolekutel, koolitustel, ühistel üritustel.
  6. Proovi teha erinevaid töid. Kui tunned, et töö muutub üksluiseks ja rutiinseks, küsi uusi ja erinevaid ülesandeid.
  7. Analüüsi õpitud oskusi ja teadmisi. Kirjuta need üles või jaga oma kolleegide ja sõpra­dega. See aitab sul aru saada, mida oled omandanud ning mida oleks vaja veel juurde õppida.
  8. Kui lõpetad töö vabatahtlikuna, küsi kindlasti soovitusi, mis aitavad sind tööturul.
  9. Peamine, mida meeles pidada: naudi tunnet, et teed maailma jaoks midagi head!

Kirjuta kommentaar