Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Koolitusfirma lugu – Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Avaldatud: 25.05.2015 | Autor: Koolitusportaal | Kommentaare: 0

Kohtusime Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusega nende uues ja hubases kontoris. Juttu rääkisime ettevõtte juhi Ragne Talvega, kelle eestvedamisel ettevõte aastal 2010 loodi.

Ettevõtte alustamise ajal olid Eesti majandus ja koolitusturg madalseisus, kuid pikaaegne koolitusvaldkonna kogemus aitas näha, mida just sellises muutunud olukorras saab teha teisiti ning tulemuseks on täna juba 5 aastat tegutsenud edukas koolitusettevõte.

Koolitusturule tuldi kohe alguses hoogsalt, mitme koolituse ning konverentsiga korraga. Aktiivne töö on alates alguspäevadest taganud edu ja hea maine kujundamisele panustab meeskond igapäevaselt.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse peamine eesmärk on pakkuda ülesehituselt ja sisult võimalikult praktilise väärtusega koolitusi ja konverentse. Ettevõte ütleb „ei“ loengutele ning „jah“ interaktiivsetele koolitusmeetoditele. Teisisõnu, alati püütakse osalejaid kaasata teemasse, luuakse keskkond, kus koolitaja ja osalejad hakkavad koos mõtlema ja omavahel suhtlema. Selline kõrvaltvaatajale iseenesestmõistetav tulemus nõuab tihti väga suurt ettevalmistust, eriti kuna koolitajateks on tihtipeale pigem erinevate valdkondade spetsialistid, mitte inimesed, kes igapäevaselt koolitusi läbi viivad. Siin teeb Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus suure töö ära – juhendab, õpetab ja suunab neid spetsialiste, kuidas informatiivne teadmiste edastamine muuta parimal viisil ka praktiliseks väärtuseks. Koolitushinna eest saab rohkem kui oodatakse.

Koolituste ja konverentside teemade valdkond on lai. Teemade valikul ollakse põhjalik ning eelnevalt tehtav uurimustöö meenutab pigem ajakirjanikutööd. Palju on panustatud heade suhete loomisele erinevate erialaliitude ja spetsialistidega, mis võimaldab pakkuda sisutihedaid ja turunõudlusega kooskõlas ning praktilise väärtusega koolitusi ja konverentse.

Koolitusi korraldatakse viis kuni seitse ning konverentse keskmiselt üks kord kuus. Konverentsi teemad on aktuaalsed ning tulevikku vaatavad. Esinejaid on konverentsidel tavaliselt kuni kümmekond ning alati on päevas meelelahutuslik komponent. Esimesena toodi turule konverentsi teemaga seonduv mess, mis võimaldab pakkuda osalejatele nii meelelahutust kui ka kontaktiloomise keskkonda.

Soov olla originaalne, kuid kooskõlas turu nõudlusega.

Tihedas konkurentsis eristumisel soovitakse olla originaalsed, teha neid koolitusi/konverentse, mida turul veel ei pakuta. Lisaks pidevale uuenemisel on välja kujunenud konverentsid, ilma milleta enam ei saa. Populaarsed on näiteks konverentsid raamatupidajatele, sekretäridele (administratiivtöötajate päeval), dokumendihalduse ja psühholoogia konverents. Edukalt on vastu võetud meditsiinialane konverents.

tiim_Eesti KonverentsEttevõtte südameks on väga hästi toimiv meeskond, kelle üle saab ettevõtte juht Ragne ainult uhkust tunda. Ta hindab oma meeskonda kõrgelt. Ütleb, et inimestel on head valdkondlikud teadmised ning toob näiteks hiljuti liitunud Inglismaal ürituste korraldamist õppinud Enekeni, kes soovib oma teadmisi rakendada just nendega. Ragne usub, et meeskonnas töötavad inimesed on rõõmsad ja hindavad oma tööd kui protsessi.

Lõpetuseks saab öelda, et tänu heale tiimile on Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus võimeline pakkuma kvaliteetset ja sõbralikku koostööd oma partneritele ning huvitavaid ja praktilise väärtusega teadmisi osalejatele ka tulevikus.

Vaata ka Eesti Koolitus ja Konverentsikeskuse koolitusi

Kirjuta kommentaar