Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Täiskasvanute koolitus

Avaldatud: 06.08.2008 | Autor: Koolitusportaal | Kommentaare: 0

Täiskasvanute koolitus on organiseeritud õppetegevus, mis ei sõltu õppe sisust, tasemest või meetoditest ning mille käigus täiskasvanud arendavad oma võimeid ja/või parandavad kutsealaseid oskusi.

Eestis reguleerib täiskasvanute koolitust täiskasvanute koolituse seadus. Täiskasvanute koolituse seaduse alusel on täiskasvanud õppija see, kelle jaoks õppimine ei ole põhitegevus, see tähendab, et ta õpib töölkäimise, lastekasvatamise või mõne muu tegevuse kõrvalt. Seega reguleerib täiskasvanute koolituse seadus väljaspool päevast õppevormi või täiskoormusega toimuvat õpet ja erinevaid koolitusi. Kuigi täiskasvanute koolituse seaduse sätted kehtivad neile, kelle põhitegevus ei ole õppimine, võib täiskasvanud õppija  valida just endale sobiva õppimise koha, õppevormi ja koormuse.

Täiskasvanute koolituse seaduse alusel jaguneb täiskasvanute koolitus tasemekoolituseks, tööalaseks koolituseks ja vabahariduslikuks koolituseks. 

Tasemekoolituses saab omandada põhiharidust, üldkeskharidust täiskasvanute gümnaasiumides, kutseharidust kutseõppeasutustes ja kõrgharidust kõrgkoolides.

Tööalases koolituses saab omandada ja täiendada kutse-, ameti- ja/või erialaseid teadmisi, oskusi ja vilumusi, samuti ümberõppida.

Vabaharidusliku koolituse käigus saab arendada inimese loovust, andeid ja sotsiaalseid oskusi. Vabahariduslik koolitus on enamasti seotud inimese huvide ja harrastustega.

Sageli on piiri vabaharidusliku ja tööalase koolituse vahel väga raske tõmmata, kuna mõningatel juhtudel või hobist saada amet ja paljudel inimestel aitavad vabahariduse raames omandatud teadmised ja oskused igapäevatöös edukamad olla.

Kirjuta kommentaar