Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Milline on hea koolitaja?

Avaldatud: 17.04.2011 | Autor: Koolitusportaal | Kommentaare: 0

Oleme seda teemat tark.ee tiimiga tihti arutanud. Mis see ikkagi on, mis teeb ühest koolitajast Hea Koolitaja. Hea on muidugi subjektiivne mõiste ning hinnang kujuneb alati hindaja kriteeriumide järgi. Pikkade vaidluste tulemusena on meil siiski õnnestunud mõnes punktis kokku leppida.

Ja need on:

 1. Hea koolitaja on oma ala fänn ja asjatundja. Ta tajub oma valdkonna olemust, tähtsust ja kriitilisi edutegureid. Ta on seda valdkonda, mida ta koolitab, sügavuti mõistnud. Ta on justkui saanud väikese „valgustatuse“ ja jõudnud sellise arusaamiseni, mis aitab tal oma teadmisi piisavalt lihtsalt ja ülevaatlikult edasi anda. On teoreetiline teadmine ja on mõistmine. Teadmine ei tähenda tihti mõistmist. Me võime mingit valdkonda kaua õppida ja sellest väga palju teada, aga siiski mitte mõista. Ja ka vastupidi, mõnes vallas võib see mõistmine saabuda väga lihtsalt, ilma põhjalike õpinguteta. Heaks näiteks on siin laste saamine ja kasvatamine – teoorias teame alati, kuidas see olema saab, aga kui nad ükskord kohal on, siis „jõuab kohale“, mida see kõik tegelikult tähendab…
 2. Lisaks sellele, et hea koolitaja on oma valdkonda sügavuti mõistnud, suudab ta selle mõistmise ka koolitatavateni viia. Teda on hea kuulata ja jälgida, ta räägib lihtsalt, ta paneb kaasa mõtlema ja kaasa elama. Ta on õppinud ära rääkimise kuulajate „keeles“, ta jõuab oma koolitatavateni ning ta annab neile edasi selle kõige olulisema, mis teeb tema valdkonnas edukaks. Ja taaskord – see oluline ei olegi niivõrd teoreetiliste teadmiste hulk, kui just see oluline „miski“, see mõistmine.
 3. Hea koolitaja spetsialiseerub. Ta ei ürita olla maailma parim kõigis koolitusvaldkondades, vaid ta on valinud ühe ala, mis teda tõeliselt käivitab ning ta on otsustanud jääda selle juurde. Ja ta mõistab ka seda, et tema ala ei ole ainus oluline asi maailmas.
 4. Hea koolitaja täiendab end pidevalt ning ta ei arva kunagi, et ta on nüüd tark ja „valmis“. Sellest hetkest, kui Õpetajal tekib teadmine, et ta on nüüd tark, siis jääb areng seisma ja varsti ei ole tal enam õigust õpetada. Hea Õpetaja on alati ka ise õppimise teel.
 5. Heal koolitajal on palju rolle.
  • Ta on mentor , kes juhendab õppeprotsessi, annab suunad ja teadmised, keskendub õppijale ja on innustav.
  • Ta on tuutor – kaaslane, abistaja, kes annab praktilisi soovitusi, abi ja nõuandeid.
  • Hea koolitaja on esineja, kes äratab tähelepanu, hoiab ja suunab seda.
  • Ta on motiveerija, kes tagab ja toetab õppija töö- ja õpitahet, aidates leida positiivne hoiak.
  • Samuti on ta hindaja – ta tunnustab, motiveerib tugevamaid, innustab nõrgemaid ning suunab eneserefleksioonile.
  • Ta on konflikti lahendaja – suhete korraldamine viib parema koostöö, usalduse ja vastuvõtlikkuseni.
  • Ja ta on ka improviseerija – tema ülesandeks on huvi äratamine, grupi kaasamine, aktiivse osalejaskonna loomine, kasutades loovat mõtlemist ja vaba õhkkonda.
 6. Ta oskab kasutada metoodikaid ja õpib neid pidevalt juurde. Meetodid aitavad luua kontakti koolitaja-õppija, õppija-teema ja ka õppija-õppija vahel. Meetodid toetavad teemasse sissejuhatamist, teema mõistmist, grupiprotsesside käivitamist, teema kinnistamist, õppija kaasamist ja aktiviseerimist, teema ja koolituse tagasisidestamist, seoste loomist, reflekteerimist, kokkuvõtete tegemist ning koolituse lõpetamist. Meetodite tundmine annab koolitajale kindlustunde ja oskuse vastavalt grupi ja teema eripäradele meetodeid valida.
  • Mõned näited meetoditest: loeng, demonstratsioon, debatt, arutelu, grupitöö, ajurünnak, küsimused ja vastused, juhtumianalüüs, rollimäng, mängud, individuaalne töö jne.

Mis ei ole Hea Koolitaja puhul nii oluline?

Nagu te märkasite, ei maininud me haridust. On küll erandeid, aga head koolitajad ei ole tihti oma kõrgharidust saanud selles vallas, mida nad koolitavad. Ja see ei tee neid sugugi vähem Heaks Koolitajaks, sest eelnevad punktid on täidetud. Siin on üldisem põhjus – kahekümneaastaselt, oma kõrgharidustee alguses, on ju tihti väga raske oma õiget teed leida ning paljud leiavad oma tõelise kutsumuse hiljem.. ja täiendavad end pidevalt. Ja on veel üks huvitav tõsiasi, mida tuleb mainida. Mõnikord kehtib ka Heade Koolitajate puhul ütlus „Käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi“. Ja see tuleb neile andeks anda, nende roll on ikkagi olla valgustajateks ja nende loovus avaldub teenäitamises, isegi, kui nad vahel ise veel pimeduses kobavad. Ja uskuge meid, Häid Koolitajaid on! Ka Eestis… ja päris palju. Ja meil on hea meel neid oma klientidega kokku viia. Mis saaks olla veel parem töö.

Kirjuta kommentaar