Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Küsi oma töötajalt, keda ta tunneb

Avaldatud: 12.06.2008 | Autor: Koolitusportaal | Kommentaare: 0

Tänapäeva infoajastul, kus inimeste vahelise suhtlemise toetamiseks on lugematu arv erinevaid tehnoloogilisi abivahendeid, on hakanud ühe enam väärtust koguma personaalsed võrgustikud. Töötaja väärtust ei määra enam ainult tema oskused ja kogemused, vaid ka see, keda ta tunneb ning, mis kompetentse ja infot omavad inimesed tema personaalses võrgustikus. Uueks trendiks personalijuhtimises on inimestele väärtuse andmine, võttes arvesse ka seda, millise personaalse võrgustiku ta lisaväärtusena ettevõttele toob.

Oletame, et Madis on ühe Soome juhtiva väetise tootmise kontsernis tegevjuht. Tema alluvuses töötab turundusjuht Toomas Eestist. Toomal on sõber Peeter ühes suuremas Eesti päevalehes, paar head kursusekaaslast ühes suuremas personali värbamisega tegelevas ettevõttes ja lapsepõlvesõber Inger Põllumajandusministeeriumis. Madis on välja töötanud strateegilise plaani, kuidas ettevõtet laiendada, kriitilise tähtsusega väljakutse on uuel turul ettevõttele maine loomine. Siinkohal tuleb mängu Toomas ja tema personaalne võrgustik.

Ühel päeval kirjutab Toomas Peetrile, et nende ettevõtte plaanib laiendada oma tootmist Eestisse  ja soovib selleks alustada mainekujunduskampaaniat tööturukonkurentsis läbilöömiseks. Peeter otsustab Toomast aidata, kirjutades suurkontserni laienemisest Eestisse positiivses võtmes artikli. Selleks küsib ta Ingerilt kommentaari, kes mainib ettevõtte keskkonnasõbralikku tootmisviisi ja sõber personali ettevõttest toob välja väetisekontserni plussid tööandjana.

Antud näite põhjal ei tööta Madise kontserni jaoks mitte ainult Toomas, vaid ka kogu tema võrgustik. Sellised võrgustikud toimivad igas valdkonnas, aidates kaasa nii väiksematele kui ka väga suurtele muutustele äris ja ühiskonnas.

Tekib küsimus, kuidas tööandja saab maksimaalselt enda töötajate personaalsete võrgustike potentsiaali ära kasutada. Siit mõningad soovitused:

  • Töötajate võrgustike kaardistamine. Küsida töötajatelt juba töö intervjuul, millist lisaväärtust nad toovad ettevõttele oma võrgustiku näol. Selle teema võib üles võtta ka suvalisel firmakoosolekul. Küsi enda töötajatelt, keda nad tunnevad ja kuidas nad saaksid meile kasulikud olla.
  • Anna oma töötajatele võimalus oma võrgustikku värskena hoida. Kui töötaja tegeleb töö ajast kellegi teise aitamisega, siis ei tohiks seda talle pahaks panna. Kui sinu töötaja aitab kedagi teist töö ajast, siis hiljem aitab see keegi teine enda töö ajast ka sind.
  • Loo enda ettevõtte mainet enda töötajate võrgustiku silmis. Kui korraldad suvepäevi või koolitusi, siis kutsu ka enda töötajaid aidanud inimesed sinna. Anna neile tunne, et nende panust hinnatakse. See motiveerib neid ka teinekord sinu töötaja heaks „teeneid” osutama.
    Hoia ka enda isiklik võrgustik värskena.

Viljo Vabrit

Kirjuta kommentaar