Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Ehitus

 • Väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused

  Koolituse eesmärk on tutvustada võimalusi selliste väikemajade ehitamisel, milleks ei ole vaja taotleda ehitusluba. Sõltuvalt hoone ehitisealusest pinnast ja kõrgusest on tegemist, kas vaba ehitustegevusega või tuleb ehitamisest teavitada või taotleda ehitusluba. Kas vaba ehitustegevuse puhul on ikka ehitamine täiesti vaba? Milliseid reegleid tuleb siiski järgida?

  • 17.04.2024 (5 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 229€ (+km)
 • Электрик внутренних работ

  Цель: Дать знания и практические навыки по эксплуатации электроустановок и аксессуаров в здании; устанавливать электропроводку, оборудование и приборы с учетом способов монтажа, указанных в строительном проекте; следить за соблюдением на рабочем месте требований безопасности.

  • 18.03.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • 15.04.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • 13.05.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • 17.06.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • 15.07.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • 19.08.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • 16.09.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • 14.10.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • 18.11.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • 16.12.2024 (140 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение, teoreetilised tunnid toimuvad Zoomis, praktika - töölaboris
  • vaata veel ...
  Hind: 1600€ (+km)
 • Kohustuse täitmise nõudmine, arveldamise olulisemad aspektid ja teised ehitusvaidlused ehituse töövõtulepingus

  Koolituse eesmärk on anda praktilisi nõuandeid lepingu koostamiseks, tuua esile lepingu kriitilisemad sätted ning õpetada, kuidas lepingu täitmise ajal koostada vajalikud dokumendid nii, et see kas hoiab vaidlused ära või aitab need hiljem tellijale soodsal viisil lahendada.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Katendid

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade katendite kavandamisest täna ja lähiaastatel, et vältida suuremaid vigu.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 209€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kaevetööd. Pinnaseomaduste muutmine ja parandamine

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Järelevalve korraldamine vee- ja niiskustõkkega seotud ehitustöödel. Puudused projektlahendustes

  Anname ülevaate märgruumidele esitatavatest nõuetest, st. kvaliteedinõuded, RIL 107-2012 (ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend), RT 84-11166 (märgruumi tarindid) ning nende rakendamise praktikast. Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal. Toome praktikas esinenud näiteid nii Eestist, Soomest!, Rootsist kui ka Saksamaalt!

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Haldusleping detailplaneeringu elluviimiseks vajalike rajatiste väljaehitamiseks

  Detailplaneeringu kehtestamisega võib kaasneda arendaja kohustus välja ehitada detailplaneeringukohased rajatised. Kuna algselt on tegemist kohaliku omavalitsuse kohustusega, vaatame, millistel juhtudel ja tingimustel on võimalik seda kohustust arendajale panna. Halduslepingute sõlmimise praktika ühtlustamiseks nägi 13.01.2022 jõustunud planeerimisseaduse muudatus ette, et kohalikud omavalitsused peavad hiljemalt 01.11.2022 kehtestama ka vastava korra. Kuna detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise korrad on kehtinud lühikest aega ja kõik kohalikud omavalitsused ei ole neid veel kehtestanud, antakse koolitusel ülevaade kehtivast praktikast.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 139€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnilised probleemid hoonete restaureerimisel. Vundamentide tugevdamine

  Koolituse käigus anname ülevaate põhilistest geotehnilistest probleemides, sh pinnase mõjust hoonete restaureerimise ja pinnastega seotud ülesannetest vundamentide rajamisel. Kõneleme nende ülesannete lahendamise teoreetilistest alustest ja meetoditest. Anname ülevaate põhilistest vundamentide tüüpidest ja nende valiku alustest. Eraldi toome välja võimalused rajatiste ja hoonete püsivuse suurendamiseks. Koolitusel osalemine võimaldab paremini lahendada hoonete ehitamisel, pealehitamisel ja rekonstrueerimisel kaasnevaid probleeme.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (14 akadeemilist tundi)
  Hind: 379€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnilised meetmed. Mulla- ja kaevetööd

  Arvestades geotehnika ning geoloogiliste meetmete parandamise olulisust ühe ehitusobjekti või ka teedeobjekti elukaares, oleme koostöös volitatud ehitusinseneriga (tase 8) Mait Metsaga väljatöötanud koolituse, mille käigus annamegi ülevaate erinevatest geotehnilistest meetmetest. Vaatluse alla võtame võimalikud kaevetöödega ning pinnase parendamisega seonduvad küsimused.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnilised ehitustööd: kaeved, tugiseinad, ankrud

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja kaevetöödega seonduvad küsimused: kas nõlv või kallas on püsiv ja mida teha selle püsivuse suurendamiseks? Millist mõju avaldab ümbrusele kaevamine, täitmine, tasandamine? Millist pinnast kasutada täitmiseks? Kuidas ja millises ulatuses tuleb pinnast tihendada? Anname ülevaate ehitussüvendi tugiseinte tüüpidest, tugiseinte arvutustest ja paigaldamise praktilistest küsimustest ning pinnaseankrutest. Koolitusel osalemine võimaldab paremini lahendada maa- aluste rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele kaasnevaid probleeme.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnika uuringud ja olemus infrastruktuuri objektidele. Rajatiste käitumine

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade Eesti geotehnilisest ehitusest ja tüüppinnastest ning geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja geotehnilised nähtused ja protsessid ning senise geotehnilise kogemuse: milline on rajatiste, aga ka hoonete käitumine?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnika olemus

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade Eesti geotehnilisest ehitusest ja tüüppinnastest ning geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja geotehnilised nähtused ja protsessid ning senise geotehnilise kogemuse: õnnestumine vs ebaõnnestumine, milline on rajatiste, aga ka hoonete käitumine, vaiade ja rostvärgi koostöö, kuidas ehitada hästi?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Energiasäästlikud küttesüsteemid. Õhkkardinad ja hoone soojuskaod

  Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele teadmisi ja oskusi soojuskadude arvutamise, õhkkardinatega seotud teemade ning mugavuskütte ja jääsulatussüsteemide valdkonnas vastavalt EVS-EN 12831-1:2017 standardile ja muudele asjakohastele juhendmaterjalidele, seadustele ja määrustele.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Eluhoonete ja eramajade ventilatsiooni projekteerimise nõuded

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi eluhoone ja eramajade ventilatsioonisüsteemide kavandamist, sh. anname ülevaate kehtivatest standarditest ja teistest normdokumentidest, samuti räägime eluhoonete ventilatsiooni projekteerimise eripäradest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Elektritööde järelevalve, auditid ja erinevad probleemkohad

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade elektriohutust reguleerivast seadusandlusest, elektriala standarditest, elektritööde järelevalvest ja kontrollitoimingutest ning vaadata, kuidas need toimivad tegelikus elus. Koolitusel jagatakse praktilisi kogemusi ning antakse ülevaade erinevatest olulisematest probleemkohtadest, sealhulgas uute elektripaigaldiste ehitamisel. Koolitus põhineb koolitaja pikaajalisel elektripaigaldiste inspekteerimise (tehnilise auditeerimise) praktikal.

  • 23.04.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 229€ (+km)
  Soodus: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast. Koolitusportaal tark.ee:

 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;
 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja
 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad