Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Koolitused

 • Riskide mõjus juhtimine

  Riskijuhtimist on võimalik rakendada kõikides eluvaldkondades ja organisatsioonides. Põhiküsimuseks on see, kui hästi oleme enda jaoks riskid läbi mõelnud ja kuidas oleme need viinud enda jaoks vastuvõetavale tasemele? Riskijuhtimise juures ei ole vähetähtis ka riskijuhtimisega seonduva aja, raha jm kulu. Kindlasti tasub mõelda ka sellele, kas suudame seda ka tõestada ja mis on odavam – kas riski ennetamiseks meetmete rakendamine või riski realiseerumise tagajärgede kõrvaldamine.

  • 08.01.2025 (1 päev (8 akad. tundi))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 390€ (+km)
 • ISO/IEC 27001:2022 nõuetele vastav infoturbe juhtimissüsteem

  ISO/IEC 27001 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks nõuded organisatsiooni infoturbe juhtimissüsteemile (mõned nimetavad seda ka infoturbe halduse süsteemiks, rahvusvahelise lühendina viidatakse ISMSile). ISO 27001 standard koosneb juhtimissüsteemile esitatavatest üldnõuetest ja täiendavatest turvameetmetest (kokku umbes 100 erinevat nõuet-valdkonda infoturbe tagamiseks organisatsioonis).

  • 29.10.2024 (1 päev (8 akad. tundi))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 390€ (+km)
 • ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 nõuetele vastav integreeritud juhtimissüsteem

  Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktilised juhised integreeritud juhtimissüsteemi väljaarendamise ja juurutamise ning edasiarendamise kohta, võttes aluseks ISO 9001, ISO 14001 ja/või ISO 45001 standardite nõuded.

  • 19.11.2024 (1 päev (8 akad. tundi))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 240€ (+km)
 • Esmatasandi juhi juhtimisoskuste treening

  Kui töö sisuks on teiste inimeste juhtimine, siis on kasulik silmas pidada juhtimises kasutatavaid mudeleid ja nippe. Neid koolitusel ka tutvustatakse ja pakutakse võimalust ka praktikas erinevate harjutuste abil omal käel läbi proovida.

  • 01.10.2024 (2 päeva (16 akad. tundi))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 26.11.2024 (2 päeva (16 akad. tundi))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • (2 päeva (16 akad. tundi))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 575€ (+km)
 • Требования безопасности в области оборудования работающего под давлением

  Участник обучения знает требования действующего законодательства в сфере оборудования работающего под давлением. Ориентируется в терминологии и различает типы оборудования. Знает требования техники безопасности при работе с оборудованием под давлением. Имеет представление о требованиях, предъявляемых оборудованию и его строению. Знаком с принципами и процедурами проведения аудита. Имеет достаточные знания в области сварки, сварочных процедур и координирования процессов.

  • 04.10.2024 (6 h)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  Hind: 190€ (+km)
 • Электробезопасность для (электротехнически) квалифицированного, инструктированного и неквалифицированного персонала

  Получение базовых знаний по способам защиты, применяемых в ходе выполнения работ на электроустановках, и сведений необходимых для безопасной эксплуатации электроустановок. Проверка знаний при сдачи экзаменов по технике безопасности.

  • 17.09.2024 (4 h)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  • 09.12.2024 (4 h)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  Hind: 140€ (+km)
 • Требования безопасности при эксплуатации машин

  Участник обучения знает требования действующего законодательства в сфере машин. Ориентируется в терминологии оборудования и различает типы (виды) машин. Знаком с принципами и процедурами проведения аудита. Осознаёт опасности исходящие от электричества и умеет их избегать.

  • 06.09.2024 (6 h)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  Hind: 190€ (+km)
 • VT2 – неразрушающий контроль, метод визуального контроля

  Подготовка специалистов неразрушающего контроля по визуальному методу (VT) уровень 2 на основе EN ISO 9712 и PED 2014/68 EU. Курс по визуальному контролю (VT) на русском языке. Совместный проект Inspecta Estonia OÜ и Inspecta Latvia AS.

  • 11.11.2024 (40h)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  Hind: 1825€ (+km)
 • VT2 pädevuskursus

  Eestikeelne visuaalse kontrolli (VT) teise taseme pädevuskoolitus koostöös Inspecta Latvia AS, mille eesmärgiks on ette valmistada mittepurustava kontrolli valdkonnas töötavaid spetsialiste visuaalse kontrolli (VT) tase 2 pädevuseksamiks, mis põhineb standardil EN ISO 9712 ja PED 2014/68EL.

  • 07.10.2024 (40 akh)    /    Tallinn, Mäealuse 2/4 B-korpuse V korrus
  Hind: 1825€ (+km)
 • Lühiülevaade üleminekust elektri pädevustunnistustelt kutsetunnistustele

  Veebiseminaril saab ülevaate uutest nõuetest, kuidas üle minna elektrivaldkonna pädevustunnistustelt kutsetunnistustele alates 01.01.2026 ja 01.01.2031.

  • 02.10.2024 (2 tundi)    /    E-õpe, MS Teamsi veebikeskkond
  Hind: 55€ (+km)
 • Surveseadmete kasutamise ohutusnõuded

  Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid surveseadme valdkonna õigusakte ja standardeid. Oskab liigitada surveseadmeid ohust lähtudes. Oskab nimetada surveseadmete ohutusnõudeid ja ennetada ohte. Teab nõudeid surveseadmetele ja selle ehitamisele. Tunneb surveseadmete auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Omab vajalikku ülevaadet keevitusest, keevituse koordineerimisest, protseduuridest surveseadmete valdkonnas.

  • 13.09.2024 (6 akh)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  • 20.12.2024 (6 akh)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  Hind: 190€ (+km)
 • Seadme ohutuse seadus ja gaasipaigaldised

  Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid küttegaasi valdkonna õigusakte. Oskab nimetada erinevaid gaasi liike. Teab nõudeid gaasipaigaldistele ja selle ehitamisele. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted.

  • 06.12.2024 (6 akh)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  Hind: 190€ (+km)
 • Praktilised kontrollmõõtmised elektripaigaldistes

  Koolitusel osaleja tunneb koolituspäeva lõppedes kontrolli– ja mõõtetoimingutega seotud õigusakte ja standardeid. Tutvub mõõtetäpsuse mõistega ja oskab seda hinnata. Koolitusel osaleja saab praktilise mõõtmise kogemuse.

  • 03.10.2024 (8 akh)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  Hind: 190€ (+km)
 • Piksekaitsesüsteemid

  Koolitusel osaleja saab üldteadmised piksekaitsesüsteemide väljaehitamisest, lähtudes kehtivatest valdkonna standarditest.

  • 24.09.2024 (8 akh)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  Hind: 190€ (+km)
 • Masina kasutamise ohutusnõuded

  Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid masina valdkonna õigusakte. Orienteerub seadmete terminoloogias ja oskab nimetada masina liike.
  Tunneb masina auditi protseduure ja põhimõtted. Tunneb elektrist tulenevaid ohte ja oskab neid vältida.

  • 11.10.2024 (6 akh)    /    Tallinn, Telliskivi 59
  Hind: 190€ (+km)

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast. Koolitusportaal tark.ee:

 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;
 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja
 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad