Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on üks vanemaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid Eestis.
2014. aasta sügisel tähistab EMI EWT oma 25-ndat tegevusaastat. Esimesena Eestis alustati väliskaubanduse õpetamisega, lisandunud on juhtimipsühholoogia, finantsjuhtimise, riigihangete õppesuunad. Samuti korraldadakse rahvusvahelisi õppereise. Käidud on kõikidel kontinentidel, kaasa arvatud Antarktika.

EMI EWT on olnud aastaid Pariisis paikneva Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) otseliige, on EMI EWT täna ICC Eesti kuldliige. Aastate jooksul on väljastatud 123 FIATA rahvusvahelise ekspedeerija diplomit.

EMI EWT on välja andnud 3 eestikeelset INCOTERMSi: 1990, 2000 ja 2010 (tarneklauslite kasutamisest müügilepingutes). Raamatud on eestindanud Tiit Tammemägi, EMI EWT kauaaegne juhataja ja ICC Eesti peasekretär.

Mida EMI EWT pakub?
EMI EWT pakub ühiskonna arenguid analüüsivaid, väärtusi loovaid ning kliendi huvisid arvestavaid kvaliteetseid koolitusi. Mõned koolituste teemad: Juhi finantskursus, Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga, Incoterms 2010, Tõhusate läbirääkimiste treening, Riigihanked, Projektijuhtimine jt. Üks EMI EWT staažikamaid koolitusi on Juhi finantskursus – bilanss ja raamatupidamine, mis on aastate jooksul avaliku koolitusena toimunud juba 85 korral, lisaks arvukalt sisekoolitusi.

Kõiki EMI EWT koolitusteemasid on võimalik tellida ka sisekoolitustena, kohandatult vastavalt kliendi soovile.

Firma nimi: EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Aadress: Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
Koduleht: www.emiewt.ee
Telefon: 684 1250, 684 1251
E-post: ewt@emiewt.ee

Koolitused

Meie sõbrad