Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on üks vanemaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid Eestis.
2014. aasta sügisel tähistab EMI EWT oma 25-ndat tegevusaastat. Esimesena Eestis alustati väliskaubanduse õpetamisega, lisandunud on juhtimipsühholoogia, finantsjuhtimise, riigihangete õppesuunad. Samuti korraldadakse rahvusvahelisi õppereise. Käidud on kõikidel kontinentidel, kaasa arvatud Antarktika.

EMI EWT on olnud aastaid Pariisis paikneva Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) otseliige, on EMI EWT täna ICC Eesti kuldliige. Aastate jooksul on väljastatud 123 FIATA rahvusvahelise ekspedeerija diplomit.

EMI EWT on välja andnud 3 eestikeelset INCOTERMSi: 1990, 2000 ja 2010 (tarneklauslite kasutamisest müügilepingutes). Raamatud on eestindanud Tiit Tammemägi, EMI EWT kauaaegne juhataja ja ICC Eesti peasekretär.

Mida EMI EWT pakub?
EMI EWT pakub ühiskonna arenguid analüüsivaid, väärtusi loovaid ning kliendi huvisid arvestavaid kvaliteetseid koolitusi. Mõned koolituste teemad: Juhi finantskursus, Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga, Incoterms 2010, Tõhusate läbirääkimiste treening, Riigihanked, Projektijuhtimine jt. Üks EMI EWT staažikamaid koolitusi on Juhi finantskursus – bilanss ja raamatupidamine, mis on aastate jooksul avaliku koolitusena toimunud juba 85 korral, lisaks arvukalt sisekoolitusi.

Kõiki EMI EWT koolitusteemasid on võimalik tellida ka sisekoolitustena, kohandatult vastavalt kliendi soovile.

Firma nimi: EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Aadress: Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
Koduleht: www.emiewt.ee
Telefon: 684 1250, 684 1251
E-post: ewt@emiewt.ee

Koolitused

 • Profedex OÜ ettevõtlus- ja meditsiinialane õppe- ja kultuurireis USA-sse

  Oma silm on kuningas. Tule ja vaata, kuidas elab ettevõtja kõikide võimaluste maal, kus ajalehepoisist võib saada miljonär. Kus puuduvad eurotoetused ja puhkus on olematu. Õpi teiste kogemusest ja saa uusi ideid!

  • 17.04.2018 (14 päeva)    /    Välismaa,
  Hind: 3895€ (+km)
 • Vedu ja ekspedeerimine

  Koolituse eesmärk on avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja ka petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks.

  • 06.03.2018 (4,5 akt)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus, Tammsaare tee 47
  Hind: 115€ (+km)
 • Tehingukaasused – juhtunus paistavad kehva müügilepingu kõrvad

  Käsitatakse ICC tüüpmüügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel.

  • 22.02.2018 (4,5 akt)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus, Tammsaare tee 47
  Hind: 115€ (+km)
 • Alustava juhi õpituba

  Koolituse eesmärkon saada teadmisi organisatsiooni toimimisest, juhi ülesannetest ja nende saavutamisks vajalikest tegevustest, teadvustada isiksuses toimivaid seaduspärasusi, alluvate isiksuslikke eripärasid ning võimalusi nende paremaks rakendamiseks organisatsioonis, õppida praktilisi oskusi juhi olulistes kompetentsides: iseenda juhtimine, inimeste juhtimine ja meeskonna juhtimine, õppida professionaalseid käitumistehnikaid inimeste juhtimiseks ja koostöö loomiseks, harjutada juhtimise praktiliste olukordade lahendamist, analüüsida iseenda sotsiaalpsühholoogilisi ressursse tööks juhina ja nende rakendamise ning arendamise võimalusi, luua endale arenguülesanded ja praktiseerida nende elluviimist juhina oma igapäevases töös.

  • 23.04.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus
  Hind: 330€ (+km)
 • Efektiivne ajajuhtimine

  Koolituse läbiviimisel toetutakse pikaajalisele koolituse kogemusele ja kaasaegsele arusaamisele, kuidas inimene ennas juhib. Kuidas teha endas ja oma tegemistes sügavamaid muutusi ning suuta olemasoleva ajaga vajalik ära teha.

  • 06.03.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus
  Hind: 180€ (+km)
 • Meeskonnatöö juhtimine

  Antud koolitus on suunatud organisatsioonis juhtivatel kohtadel töötavatele isikutele, kes peavad looma ja juhtima meeskondi ning kujundama ühised väärtused, seisukohad ja eesmärgid.

  • 01.03.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus, Tammsaare tee 47
  Hind: 190€ (+km)
 • Müügioskuste treening

  Kui Sa oled töötaja, kes oma igapäevases töös suhtleb klientidega, kellele müüd tooteid, teenuseid, ideid või muud, siis käesolev treening annab Sulle kasuliku võimaluse uurida iseenda müümisprofiili ja omandada uusi teadmisi ning oskusi oma müügitehnikate arendamiseks.

  • 19.04.2018 (17 akt)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus, Tammsaare tee 47
  Hind: 330€ (+km)
 • Juhi finantskursus – kuluarvestus, eelarvestamine

  Kursuse eesmärk on arendada ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi, tutvustada kuluarvestuse põhimõtteid, nii klassikalisi tõdesid kui ka moodsamaid lähenemisi, tutvustada ajaproovile vastu pidanud juhtimisvahendit – eelarvestamist, anda soovitusi sisemise aruandluse täiustamiseks.

  • 27.02.2018 (16 akt)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus, Tammsaare tee 47
  Hind: 390€ (+km)
 • Juhi finantskursus – aruannete analüüs, investeeringud ja rahastamine

  Kursuse eesmärk on õppida finantsaruannetest välja lugema kogu tõde ehk saama enam infot, kui esmapilgul näha, osata selle info alusel näha ettevõtte arengut homsest kaugemale, mõista pika-ajalise kavandamise eripärasid.

  • 21.03.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus, Tammsaare tee 47
  Hind: 390€ (+km)
 • Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga

  Kuidas seista enese vajaduste eest, samaaegselt kahjustamata teise osapoole huvisid? Koolitusel käsitletakse enesekehtestamist ehk võrdsetes suhetes olemist, manipulatsiooni olemust ja manipulaatori erinevaid mõjutamisviise. Käsitleme, kuidas inimene oma käitumist juhib ja kuidas juhtida iseenda emotsionaalset seisundit suhtlemissituatsioonides. Koolitus viiakse läbi väikeses grupis, mis annab võimaluse analüüsida näiteid elust, leida praktilisi lahendusi ja arendada argumenteerimisoskust. Osalejad saavad juurde enesekindlust ja oskust veenvamalt käituda.

  • 05.03.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
  Hind: 180€ (+km)
 • Управление проектом

  Целью курсов является: Научиться пониманию своеобразия проектной деятельности, Усвоить методы разработки проектов и управления ими, Составить ясное представление о процессе разработки проекта и управления им, связанных с этим условиях, опасностях и препятствиях, Ознакомиться с основами формирования команды проекта, Приобрести в ходе практических упражнений умения по управлению командой проекта.

  • 16.04.2018 (2 учебных дня.)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus
  Hind: 330€ (+km)
 • Motiveerimine ja delegeerimine

  Õppetöö on suunatud praktiliste motiveerimise ja delegeerimise oskuste arendamisele.

  • 26.03.2018 (17 akt)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus, Tammsaare tee 47
  Hind: 330€ (+km)
 • Incoterms® – asendamatu tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas.

  Koolitus on mõeldud eksportööridele, importööridele, logistikutele, ekspedeerijatele, juristidele, ostu- ja müügijuhtidele, finantsistidele.

  • 14.03.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Tammsaare Ärikeskus, Tammsaare tee 47
  Hind: 225€ (+km)

Meie sõbrad