Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Koolitused

 • Isikuandmete dokumentatsiooni koostamine: isikuandmete kaitse töölepingus ja töötaja terviseandmete regulatsioon. Jälgimisseadmete kasutamine

  Koolitusel räägime, millega tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel töösuhtes. Räägime, milliseid töötajate isikuandmeid, mis alusel töödelda tohib? Mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang? Millised on tööandja kohustused töötajate isikuandmete, sh 19.11.2022 Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatustega jõustunud regulatsioon terviseandmete töötlemisel, millist teavet ja mil viisil tööandja töötajale esitama peab? Millised on töötajate õigused? Kuidas küsida töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks? 

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Haldusleping detailplaneeringu elluviimiseks vajalike rajatiste väljaehitamiseks

  Detailplaneeringu kehtestamisega võib kaasneda arendaja kohustus välja ehitada detailplaneeringukohased rajatised. Kuna algselt on tegemist kohaliku omavalitsuse kohustusega, vaatame, millistel juhtudel ja tingimustel on võimalik seda kohustust arendajale panna. Halduslepingute sõlmimise praktika ühtlustamiseks nägi 13.01.2022 jõustunud planeerimisseaduse muudatus ette, et kohalikud omavalitsused peavad hiljemalt 01.11.2022 kehtestama ka vastava korra. Kuna detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise korrad on kehtinud lühikest aega ja kõik kohalikud omavalitsused ei ole neid veel kehtestanud, antakse koolitusel ülevaade kehtivast praktikast.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 139€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Haldusakti (otsuse) kehtetuks tunnistamine ja muutmine sotsiaaltöö valdkonnas

  Koolitusel kõneleme haldusakti kehtetuks tunnistamisest ja muutmisest sotsiaaltöö valdkonnas. Tuginedes aktuaalsel õiguspraktikal vaatleme, mida teha, kui selgub asjaolu, et isikule määrati toetust või teenust, milleks tal ei olnud õigust? Mida teha, kui selgub, et taotleja on esitanud teadlikult ja tahtlikult valeinformatsiooni hüve saamiseks? Kuidas viia ellu otsuse muutmine?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnilised probleemid hoonete restaureerimisel. Vundamentide tugevdamine

  Koolituse käigus anname ülevaate põhilistest geotehnilistest probleemides, sh pinnase mõjust hoonete restaureerimise ja pinnastega seotud ülesannetest vundamentide rajamisel. Kõneleme nende ülesannete lahendamise teoreetilistest alustest ja meetoditest. Anname ülevaate põhilistest vundamentide tüüpidest ja nende valiku alustest. Eraldi toome välja võimalused rajatiste ja hoonete püsivuse suurendamiseks. Koolitusel osalemine võimaldab paremini lahendada hoonete ehitamisel, pealehitamisel ja rekonstrueerimisel kaasnevaid probleeme.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (14 akadeemilist tundi)
  Hind: 379€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnilised meetmed. Mulla- ja kaevetööd

  Arvestades geotehnika ning geoloogiliste meetmete parandamise olulisust ühe ehitusobjekti või ka teedeobjekti elukaares, oleme koostöös volitatud ehitusinseneriga (tase 8) Mait Metsaga väljatöötanud koolituse, mille käigus annamegi ülevaate erinevatest geotehnilistest meetmetest. Vaatluse alla võtame võimalikud kaevetöödega ning pinnase parendamisega seonduvad küsimused.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnilised ehitustööd: kaeved, tugiseinad, ankrud

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja kaevetöödega seonduvad küsimused: kas nõlv või kallas on püsiv ja mida teha selle püsivuse suurendamiseks? Millist mõju avaldab ümbrusele kaevamine, täitmine, tasandamine? Millist pinnast kasutada täitmiseks? Kuidas ja millises ulatuses tuleb pinnast tihendada? Anname ülevaate ehitussüvendi tugiseinte tüüpidest, tugiseinte arvutustest ja paigaldamise praktilistest küsimustest ning pinnaseankrutest. Koolitusel osalemine võimaldab paremini lahendada maa- aluste rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele kaasnevaid probleeme.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnika uuringud ja olemus infrastruktuuri objektidele. Rajatiste käitumine

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade Eesti geotehnilisest ehitusest ja tüüppinnastest ning geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja geotehnilised nähtused ja protsessid ning senise geotehnilise kogemuse: milline on rajatiste, aga ka hoonete käitumine?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnika olemus

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade Eesti geotehnilisest ehitusest ja tüüppinnastest ning geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja geotehnilised nähtused ja protsessid ning senise geotehnilise kogemuse: õnnestumine vs ebaõnnestumine, milline on rajatiste, aga ka hoonete käitumine, vaiade ja rostvärgi koostöö, kuidas ehitada hästi?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Оказание первой медицинской помощи 16 ак.ч.

  Целью обучения по оказанию первой помощи является развитие знаний и навыков по оказанию первой помощи пострадавшему в чрезвычайной ситуации и / или при травме.

  • 22.04.2024 (16 академических часов)    /    Tallinn, Narva mnt. 120 (esimene õppepäev veebikeskkonnas Zoom)
  Hind: 65€ (+km)
 • Курс по дигипедагогике с применением ИКТ-технологий

  Цель: Предоставить обзор возможностей использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании и поддержать развитие цифровых компетенций учащегося.

  • 18.03.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 15.04.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 13.05.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 17.06.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 15.07.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 19.08.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 16.09.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 14.10.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 18.11.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • vaata veel ...
  Hind: 1500€ (+km)
 • Tegevusplaani koostamise täienduskoolitus tegevusjuhendajatele

  Tule ja saa koolituselt teadmised ja oskused, kuidas koostada tegevusplaan erihoolekandeteenust saavale kliendile.

  • 25.03.2024 (29 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 298€ (+km)
 • Psühholoogiline turvalisus ehk austav ausus organisatsioonis

  Koolitus aitab mõista, mis on ja mis ei ole psühholoogiline turvalisus, ning teadvustada, millist rolli omab psühholoogiline turvalisus meeskonnas organisatsiooni edu ja innovatsiooni saavutamisel.

  • 11.04.2024 (6 akt)    /    Tallinn,
  Hind: 269€ (+km)
  Soodus: 239€ (+km)
 • Sekretär-assistendi ABC

  Saa asjatundlikuks abiliseks juhile ja kolleegidele!
  Koolituse “Sekretär-assistendi ABC” eesmärgiks on anda osalejatele põhjalikud teadmised ja praktilised oskused, mis on vajalikud sekretäri-assistendi igapäevaste ülesannete edukal täitmisel ning kontorikeskkonnas professionaalse ja tõhusa keskkonna loomisel.

  • 28.02.2024 (41 tundi auditoorset)    /    Tartu, Kastani 39
  • 01.04.2024 (41 tundi auditoorset)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus), osaliselt veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 455€ (+km)
 • Курс по начислению заработной платы и по трудовому праву

  Цель: К концу обучения лица получат исчерпывающее представление о трудовом праве и начислении заработной платы, а также смогут ориентироваться в соответствующих правовых актах и практике Комиссии по трудовым спорам и судов.

  • 13.05.2024 (40 академических часов)    /    E-õpe, онлайн в среде Zoom
  Hind: 399€ (+km)
  Soodus: 379€ (+km)
 • Курс эстонского языка для подготовки к экзамену на уровень B2

  Условия начала обучения: На обучение приглашаются взрослые обучающиеся, уровень владения языком которых соответствует уровню B1 (прошедшие обучение уровня B1) и желающие продолжить изучение эстонского языка. Для участия в курсе уровня […]

  • 25.03.2024 (450 академических часов,)    /    Tallinn, Ахтри 8-88 (4 этаж)
  Hind: 2500€
  Koolitaja:
  Companion OÜ

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast. Koolitusportaal tark.ee:

 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;
 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja
 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad