Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Avalik sektor, haridus, sotsiaaltöö

 • Peamised kommunikatsioonipuuded lastel, nende märkamine.

  Soovitused logopeedilt, mida teha kodus ja rühmas lapse kõne arengu toetamiseks

  • 15.05.2024 (3 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139C (7. korrus)
  Hind: 64€ (+km)
 • Vaimse tervise hoidmine läbi Hiina meditsiini tarkuste

  Loengu eesmärgiks on anda selgitusi ja juhtnööre, kuidas stressi- ja pingeterohkes töösituatsioonides säilitada terve keha ja terve vaim!

  • 20.05.2024 (2,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Õpetaja koostöö lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks

  Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi lastevanematega koostöö korraldamiseks ning silmast-silma ja online`s kaasavate arenguvestluste efektiivseks läbiviimiseks.

  • 25.04.2024 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kohtumenetlus hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustes läbi KOV prisma

  Koolitusel räägime kohtumenetlusest seoses hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustega, kuhu on kohalik omavalitsus kaasatud või mis on kohaliku omavalitsuse poolt algatatud.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 65€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvaldus. Vaidlused seoses juurdepääsuteega

  Koolitusel käsitleme avalikes huvides omandamise ja sundvalduse seadmise otsustamise pädevust, otsustamise ning kaalutlemise aluseid ja piire.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Karistusõiguse praktikast lapse hooldus- ja ülalpidamiskohustuse rikkumisel, elatisvõlgnevused

  Koolitusel räägime milliseid sanktsioone on võimalik kohaldada, kui vanem rikub oma ülalpidamiskohustust alaealise lapse ees, sealhulgas millised on tagajärjed. Samuti käsitlema, milliseid sanktsioone on võimalik kohaldada, kui vanem/eestkostja rikub hooldusõiguse teostamise nõudeid, sealhulgas oht elule ja tervisele ning vara kahjustamine. Täiendavalt käsitleme ka kohaliku omavalitsuse rolli laste varaga seotud tehingute osas nõusoleku saamiseks kohtumenetluse raames.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete kaitse ja töötlemine haridusasutuses

  Kas kooli või lasteaia lõpetajate nimekirjade avaldamine on lubatud? Aga ekskursioonil, lõpuaktusel või muul avalikul kooliüritusel pildistamine? Mida peaks kool/ lasteaed tegema, kui üks lapsevanem on nõus aga teine keeldub nõusolekust andmete töötlemiseks? Mis saab nii lapse kui tema vanemate andmetest suhte lõppemisel kooli/ lasteaiaga?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Haldusakti (otsuse) kehtetuks tunnistamine ja muutmine sotsiaaltöö valdkonnas

  Koolitusel kõneleme haldusakti kehtetuks tunnistamisest ja muutmisest sotsiaaltöö valdkonnas. Tuginedes aktuaalsel õiguspraktikal vaatleme, mida teha, kui selgub asjaolu, et isikule määrati toetust või teenust, milleks tal ei olnud õigust? Mida teha, kui selgub, et taotleja on esitanud teadlikult ja tahtlikult valeinformatsiooni hüve saamiseks? Kuidas viia ellu otsuse muutmine?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Курс по дигипедагогике с применением ИКТ-технологий

  Цель: Предоставить обзор возможностей использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании и поддержать развитие цифровых компетенций учащегося.

  • 18.03.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 15.04.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 13.05.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 17.06.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 15.07.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 19.08.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 16.09.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 14.10.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 18.11.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • vaata veel ...
  Hind: 1500€ (+km)
 • Tegevusplaani koostamise täienduskoolitus tegevusjuhendajatele

  Tule ja saa koolituselt teadmised ja oskused, kuidas koostada tegevusplaan erihoolekandeteenust saavale kliendile.

  • 25.03.2024 (29 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 298€ (+km)
 • Töökiusust ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega töötajate kaasamisest töökeskkonda.

  Koolituse eesmärgiks on selgitada, mida peab teadma autismispektri ning aktiivsus– ja tähelepanuhäirete tunnustega inimeste värbamisel ja nendega koos töötamisel. Samuti anname soovitusi, kuidas suurendada kaastöötajate ning juhtide teadlikkust, empaatiat ja oskust ATH ja ASH inimesi toetada.

  • 05.03.2024 (4,5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 169€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Курс по педагогике

  Цель: Курс направлен на формирование компетенций в сфере педагогики.

  • 04.03.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 01.04.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 01.05.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 03.06.2024 (120 академических часов)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • vaata veel ...
  Hind: 1500€ (+km)
 • Koolitus omastehooldajatele

  Kursuse käigus te saate asjakohast infot, tuge ja võimaluse suhelda inimestega, kellel on sarnased mured.

  • 15.04.2024 (18 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Ahtri 8 – 89
  Hind: 189€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Равный консультант. Базовое обучение

  После завершения обучения можно работать и поддерживать клиентов в сфере психологических проблем, предоставляя им социальную поддержку, знания в сфере равного консультирования и информацию.

  • 04.03.2024 (182 академических часа)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 01.04.2024 (182 академических часа)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 06.05.2024 (182 академических часа)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 03.06.2024 (182 академических часа)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • vaata veel ...
  Hind: 1700€ (+km)
 • Питание для энергии

  Цель обучения: Дать базовые знания по питанию для энергии организма.

  • 13.03.2024 (2 академических часа)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 17.04.2024 (2 академических часа)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 15.05.2024 (2 академических часа)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • 12.06.2024 (2 академических часа)    /    E-õpe, Zoom онлайн обучение
  • vaata veel ...
  Hind: 65€ (+km)

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast. Koolitusportaal tark.ee:

 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;
 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja
 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad