Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Koolitused, mis on hetkel populaarsed

 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

  Koolitus töötervishoiu- ja tööohutusest annab vajalikud teadmised, mida teha, et tagada ohutu ja seaduse nõudeid järgiv töökeskkond.

  • 13.06.2016 (3 päeva)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 15.06.2016 (3 päeva)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Õppekeskuse koolitusklass)
  • 13.07.2016 (3 päeva)    /    TARTU, Riia 35 (Juunika Õppekeskuse koolitusklass)
  • 18.07.2016 (3 päeva)    /    TALLINN, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 170€ (+km)
 • Raamatupidamise algkursus Tartus

  Raamatupidamise algõpe kõigile, kes soovivad lähemalt kokku puutuda raamatupidamisega.

  • 17.09.2016 (5 päeva)    /    TARTU, Riia 4, Hotell Pallas
  Hind: 190€ (+km)
 • Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)

  Kursus annab vajalikud teadmised ja praktika väikelastega tegelemiseks. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

  • 08.06.2016 (240 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 06.09.2016 (240 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 1425,60€
 • Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).

  • 06.06.2016 (2 päeva)    /    TALLINN, Suur-Sõjamäe 10A
  • 10.06.2016 (2 päeva)    /    TARTU, Betooni 9
  • 14.06.2016 (2 päeva)    /    PÄRNU, Roheline 1
  • vaata veel ...
  Hind: 380€ (+km)
 • Avaliku esinemise koolitus

  Inspireeriv ja julgustav esinemiskoolitus igasuguse esinemiskogemusega inimesele. Kuue praktilise harjutusega esinemiskoolitus.

  • 01.06.2016 (1 päev)    /    TALLINN, Suur-Sõjamäe 10a (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor)
  Hind: 119€ (+km)
 • Müügiesindaja koolitus

  Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes.

  • 01.06.2016 (168 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • 04.07.2016 (168 akt)    /    TARTU, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 1575€ (+km)
 • MS Exceli põhikursusKuum

  Koolitus neile, kellel puudub varasem töökogemus tabelarvutusega ja kelle töö nõuab Exceli kasutamist.

  • 22.09.2016 (3 päeva)    /    TALLINN, Aia 7
  • 17.10.2016 (3 päeva)    /    TALLINN, Aia 7
  Hind: 250€ (+km)
  Koolitaja:
  BCS Koolitus
 • Avaliku esinemise koolitus

  Inspireeriv ja julgustav esinemiskoolitus igasuguse esinemiskogemusega inimesele. Kuue praktilise harjutusega esinemiskoolitus.

  • 01.06.2016 (1 päev)    /    TALLINN, Suur-Sõjamäe 10a (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor)
  Hind: 119€ (+km)
 • Asbesti lammutustööde koolitus

  Koolitusel osalejad omandavad teadmised, kuidas nõuetele vastavalt korraldada ja läbi viia asbesti lammutustöid.
  Koolituselt saadav tunnistus omab kehtivust: Eestis, Norras, Rootsis, Taanis, Soomes*

  Hind: 675€ (+km)
 • Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga)

  Kursus annab vajalikud teadmised ja praktika väikelastega tegelemiseks. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

  • 08.06.2016 (240 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • 06.09.2016 (240 akt)    /    TARTU, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 1425,60€
 • Florist-lilleseadja – 210 tunnine kursus

  Floristika on kunst luua kaunist, tuua maailma päikesepaistelise päeva sära, lillede imeõrna lõhna ning värvide pidu.
  Kursusel õpite Te valima taimi kompositsiooni jaoks, saate teada nende säilitamise viiside kohta, õpite valima kimbu värvigammat ja kompositsiooni, õpite töötama eriliste kompositsiooni koostamiseks ning toestamiseks vajalike tööriistade ja materjalidega.

  Hind: 1860€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).

  • 06.06.2016 (2 päeva)    /    TALLINN, Suur-Sõjamäe 10A
  • 10.06.2016 (2 päeva)    /    TARTU, Betooni 9
  • 14.06.2016 (2 päeva)    /    PÄRNU, Roheline 1
  • vaata veel ...
  Hind: 380€ (+km)
 • Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keelKuum

  Koolituse eesmärk on värskendada juba olemasolevaid õigekirja-alaseid teadmisi, õpetada valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, juhtida tähelepanu sagedasematele praeguse aja keeleprobleemidele ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust.

  • 06.06.2016 (6 akt)    /    TALLINN, Paadi 5, Hotell Euroopa
  Hind: 228€


 • Fontese X Mentorite programm

  Programmi eesmärk on viia kokku juhid erinevatest organisatsioonidest ja pakkuda neile võimalust koostööks, mis oleks mõlemale osapoolele arendav.

  • 15.09.2016 (70/35 tundi)    /    TALLINN,
  • 15.09.2016 (70/35 tundi)    /    TALLINN,
  Hind: 1450€ (+km)
  Soodus: 1400€ (+km)
  Koolitaja:
  Fontes
 • Kirjalik eneseväljendus: ladus ja korrektne keelekasutus

  Koolituse eesmärk on värskendada osalejate teadmisi õigekirja kohta, tutvustada uuemaid keelereegleid, juhtida tähelepanu keelekasutuse tüüpprobleemidele, selgitada lugejakeskse tekstiloome ja selge keele aluseid, lihvida osalejate eneseväljendusoskusi, sh õpetada vältima kantseliiti ning vaadata üle dokumentide vormistamise üldnõuded.

  • 07.12.2016 (6 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 159€ (+km)
 • Tootmis- ja müügijuhtide arenguprogramm – kuidas saavutada tulemuslik koostöö?

  Koolituse eesmärk on omandada teadmised ja oskused juhtimisväljakutsetest ja -lahendustest tootmisettevõttes ning käsitleda koostöö teemat tootmisettevõttes – millised lahendused on olemas edukaks tootmise, müügi ja turunduse koostööks.

  • 22.11.2016 (12 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 399€ (+km)
  Soodus: 339€ (+km)
 • Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas

  Koolituse eesmärk on omandada teadmised dokumendihalduse, digitaalse arhiveerimise ja kohustuslikele e- arvetele ülemineku süsteemist ja kasust ning sellega seonduvatest seadustest ja määrustest. Omandada oskused dokumendihalduse korraldamisest ja süsteemi loomisest ning digitaalse arhiveerimise ja digiarvete rakendamisest era- ja avalikus sektoris.

  • 18.08.2016 (6 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 169€ (+km)
  Soodus: 149€ (+km)
 • Strateegiline arendusseminar: Kaasaegsed personali arengu toetamise meetodid

  Koolituse eesmärk on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused õppimis- ja arenguvõimaluste loomiseks organisatsioonis, et saavutada organisatsiooni strateegilised eesmärgid. Mõista strateegilise koolitus- ja arendustegevuse kasu organisatsioonikultuurile, keskkonnale ning töö tulemustele.

  • 20.09.2016 (7 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 199€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
 • Raamatupidamise täiendkoolitus – ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks

  Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

  • 05.09.2016 (120 tundi)    /    TARTU, Tartu Raatuse Gümnaasiumis, Raatuse 88a
  Hind: 625€
  Soodus: 599€
 • Finantsriskide hindamine, juhtimine ja maandamine erasektoris

  Koolituse eesmärk on omandada teadmised ja oskused nii erinevatest finantsriski liikidest, meetoditest, finantsriski analüüsi koostamisest ja hindamisest kui ka erinevatest finantsriski maandamise toodetest : optsioone, forwareid ja futuure.

  • 05.10.2016 (6 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 199€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
 • Põllumajanduslike äriühingute majandusaasta aruande koostamine

  Koolitusel antakse ülevaade 2016. aasta majandusaasta aruande koostamise olulisematest nüanssidest ning jagatakse praktilisi näpunäiteid aruande koostamiseks põllumajandusettevõttes.

  • 10.01.2017 (6 akt)    /    TALLINN, Addenda koolitusklass, Tammsaare Ärikeskus, A.H. Tammsaare tee 47, II korrus
  Hind: 139€ (+km)
  Soodus: 109€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Uue ehitusseadustiku rakendusprobleemid

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade uue ehitusseadustiku sätetest, anda ülevaade uue seaduse mõistetest ning põhimõtetest, käsitleme uusi lubade liike, anname ülevaate ehitusprojekti menetluslikest sisunõuetest ning projekteerimistingimustega seonduvast.

  • 13.06.2016 (1 päev)    /    TALLINN, Addenda koolitusklass (Tammsaare Ärikeskus, Tammsaare tee 47, II korrus)
  Hind: 159€ (+km)
  Soodus: 139€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • IT riskid ja võimalused kaasaegses organisatsioonis

  Koolituse eesmärk on omandada teadmised infotehnoloogialastest riskidest ja võimalustest, mis on seotud paindliku tööaja ja avatud pilvesüsteemile üle minekuga. Omandada oskused nendega kaasnevatest konfidentsiaalsuse ja identiteedi tagamisest.

  • 29.11.2016 (6 akt)    /    TALLINN,
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)

Artiklid

Kõik koolitajad

Koolitajad

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast.

Koolitusportaal tark.ee:


 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;

 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja

 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad