Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Seadusandlus, juriidika, hanked

 • GDPR praktiline rakendamine ettevõttes

  Loengu eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade GDPR rakendamisest ettevõttes lähtudes Andmekaitse Inspektsiooni juhistest, et vältida enam levinud vigu andmetöötlemisel.

  • 05.09.2024 (3 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Andmekaitse Inspektsiooni viimase aja menetlus- ja kohtupraktika

  Loengu eesmärgiks on jagada kuulajatele olulisi leide Andmekaitse Inspektsiooni menetluspraktikast ja uusimast kohtupraktikast andmekaitse valdkonnas.

  • 20.11.2024 (2 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond
  Hind: 129€
  Koolitaja:
  Koolitusturg
 • Kohtumenetlus hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustes läbi KOV prisma

  Koolitusel räägime kohtumenetlusest seoses hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustega, kuhu on kohalik omavalitsus kaasatud või mis on kohaliku omavalitsuse poolt algatatud.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 65€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvaldus. Vaidlused seoses juurdepääsuteega

  Koolitusel käsitleme avalikes huvides omandamise ja sundvalduse seadmise otsustamise pädevust, otsustamise ning kaalutlemise aluseid ja piire.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Karistusõiguse praktikast lapse hooldus- ja ülalpidamiskohustuse rikkumisel, elatisvõlgnevused

  Koolitusel räägime milliseid sanktsioone on võimalik kohaldada, kui vanem rikub oma ülalpidamiskohustust alaealise lapse ees, sealhulgas millised on tagajärjed. Samuti käsitlema, milliseid sanktsioone on võimalik kohaldada, kui vanem/eestkostja rikub hooldusõiguse teostamise nõudeid, sealhulgas oht elule ja tervisele ning vara kahjustamine. Täiendavalt käsitleme ka kohaliku omavalitsuse rolli laste varaga seotud tehingute osas nõusoleku saamiseks kohtumenetluse raames.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete kaitse töösuhetes ja mujal: kaamera- ja helisalvestised, gps seadmed ja küberhügieen

  Kaamerate kasutamine ja/ või kõnede salvestamine töökohal, aga ka töötajate jälgimine autodesse paigutatud GPS-seadmete abil ning arvutite, interneti ja e-posti kasutamise jälgimine erinevatel eesmärkidel tähendavad automaatselt töötajate isikuandmete töötlemist ja kohustust täita mitmeid kohustusi ja omada dokumente.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete kaitse töösuhetes ja dokumentatsiooni koostamine

  Koolitusel anname ülevaate, millega tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel töösuhtes. Vaatleme teemat läbi töösuhte elukaare: värbamisest lepingu lõpetamiseni.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 135€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete kaitse ja töötlemine haridusasutuses

  Kas kooli või lasteaia lõpetajate nimekirjade avaldamine on lubatud? Aga ekskursioonil, lõpuaktusel või muul avalikul kooliüritusel pildistamine? Mida peaks kool/ lasteaed tegema, kui üks lapsevanem on nõus aga teine keeldub nõusolekust andmete töötlemiseks? Mis saab nii lapse kui tema vanemate andmetest suhte lõppemisel kooli/ lasteaiaga?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete dokumentatsiooni koostamise koolitus: privaatsusteavitused, nõusolekud ja andmekaitse lepingud

  Koolitusel anname ülevaate, milliste dokumentide vormistamist ja olemasolu näeb ette GDPR, sh dokumentasioon, mis on oluline nii organisatsiooni personali kui ka klientide jaoks. Räägime, kuidas sõnastada erinevaid privaatsuspoliitikaid, teavitada kaamerate kasutamisest. Selgitame, mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang? Millal ja kuidas viia läbi andmekaitse mõjuhinnang? Samuti räägime ja toome näiteud erinevatest andmetöötluslepingutest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete dokumentatsiooni koostamine: isikuandmete kaitse töölepingus ja töötaja terviseandmete regulatsioon. Jälgimisseadmete kasutamine

  Koolitusel räägime, millega tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel töösuhtes. Räägime, milliseid töötajate isikuandmeid, mis alusel töödelda tohib? Mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang? Millised on tööandja kohustused töötajate isikuandmete, sh 19.11.2022 Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatustega jõustunud regulatsioon terviseandmete töötlemisel, millist teavet ja mil viisil tööandja töötajale esitama peab? Millised on töötajate õigused? Kuidas küsida töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks? 

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Haldusakti (otsuse) kehtetuks tunnistamine ja muutmine sotsiaaltöö valdkonnas

  Koolitusel kõneleme haldusakti kehtetuks tunnistamisest ja muutmisest sotsiaaltöö valdkonnas. Tuginedes aktuaalsel õiguspraktikal vaatleme, mida teha, kui selgub asjaolu, et isikule määrati toetust või teenust, milleks tal ei olnud õigust? Mida teha, kui selgub, et taotleja on esitanud teadlikult ja tahtlikult valeinformatsiooni hüve saamiseks? Kuidas viia ellu otsuse muutmine?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Курс по начислению заработной платы и по трудовому праву

  Цель: К концу обучения лица получат исчерпывающее представление о трудовом праве и начислении заработной платы, а также смогут ориентироваться в соответствующих правовых актах и практике Комиссии по трудовым спорам и судов.

  • 23.09.2024 (50 академических часов)    /    E-õpe, онлайн в среде Zoom
  Hind: 399€ (+km)
  Soodus: 379€ (+km)
 • Töösuhete õigushaldus personalitöös

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade personalitöö valdkonna seadustest, regulatsioonidest ja õiguslikest aspektidest.

  • 06.09.2024 (61 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus) või osaliselt veebikeskkonnas
  • 07.10.2024 (61 tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b
  • vaata veel ...
  Hind: 1000€ (+km)
  Soodus: 888€ (+km)
 • Välismaalase värbamise protsess ja regulatsioonid

  Koolituse eesmärk on selgitada tööandjale, mida peab teadma ning millega tuleb arvestada välismaalast värvates, et protsess praktikas võimalikult sujuvalt läheks.

  • 26.09.2024 (3 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 219€ (+km)
 • Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus

  Koolitusel selgitatakse, millistest õigusaktidest tuleb lähtuda juhatuse liikme ülesandeid täites ning millal kaasneb ülesannete täitmisega vastutus kohustuse rikkumise eest.

  • 28.08.2024 (3 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 209€ (+km)

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast. Koolitusportaal tark.ee:

 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;
 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja
 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad